onsdag, januar 03, 2007

Gratulerer Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund har endelig fått "vigselsrett" også for partnerskapsseremonier. Dette var på høy tid. Ideelt sett burde ekteskap/partnerskap være en ren borgerlig transaksjon, inngått hos byfogden, men all den tid trossamfunn skal ha vigselsrett, skulle det bare mangle at ikke Human-Etisk Forbund skulle få denne retten i forhold til partnerskap.

Jeg gleder meg til å bli invitert til den første partnerskapsseremonien i min omgangskrets.

Gratulerer Human-Etisk Forbund!

Ingen kommentarer: