torsdag, januar 04, 2007

NAVO - en skam for Helse-Norge...?

De aller fleste offentlige sykehus i Norge sorterer under arbeidsgiverforeningen NAVO. Mye takket være denne arbeidsgiverforeningens politikk og forhandlingstaktikk overfor de ansattes organisasjoner (Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Legeforeningen, osv...) er tilliten mellom partene så godt som forsvunnet.

Etter NAVOs siste utspill må det være lov å stille spørsmålet - er DETTE en personalpolitikk som er statlig eide sykehus verdig?

Er det ikke på tide at politikerne griper tak i dette, og sørger for at tilliten gjenopprettes? Hva med et eget sykehusdirektorat som kan ta rollen som arbeidsgiver, evt. at staten skiller ut hele sin personalpolitikk fra FAD og overfører det til et personaldirektorat?

Ingen kommentarer: