lørdag, januar 06, 2007

KlAssAkAmpA kjemper for forbrukerne... Yeah, right!

Surfet så vidt innom KlAssAkAmpA idag, og leste Bjørgulv Braanens leder. Denne fryktløse ridder som kjemper for de svake i samfunnet presenterer en herlig konspirasjonsteori.

Dagens næringslivs avsløringer av Bakkes og Giskes kokkelimonke med NRK-lisensen er, i følge Braanen, IKKE begrunnet i forbrukerhensyn, slik Dagbladet er blitt forledet til å tro. Neida, det hele dreier seg selvsagt om en borgerlig konspirasjon for å fravriste NRK 600 millioner kroner, slik at NRK skal få 600 millioner mindre å produsere oppbyggelige programmer for.

Det morsomme i Braanens logiske kortslutning er at på den ene siden skulle ikke Bakkes og Giskes lille omlegging medføre større kostnader for lisensbetalerne, men samtidig skal Dagens næringslivs forsøk på å stoppe den omleggingen medføre at NRK mister 600 millioner.

Da lurere jeg veldig på HVEM som skal betale disse 600 millionene, hvis det ikke er forbrukerne, og det samtidig er reelle penger og ikke bare en bokføringsteknikk?

Les mer på KlAssAkAmpA.no.

Ingen kommentarer: