søndag, april 22, 2007

Slutt på reelt demokrati i Norge?

I stedet for å gå inn for en reell demokratireform i Norge, gjennom å styrke kommunene og fjerne mellomleddet (fylkeskommunen), har regjeringen lagt frem en regionsrefor som er så vassen og utilstrekkelig, at den mest sannsynlig ikke blir vedtatt av Stortinget. Jeg er ikke blant de som kommer til å gråte over dette, tvert imot gir det vann på mølla til Høyres reform. To nivåer. Større kommuner. Bedre tilbud til befolkningen og reelt demokrati.

Samtidig som Ap forsøksvis påberoper seg å være lokaldemokratiets forsvarer, har de nå vedtatt i prinsippet å tvinge kommunene til å ta imot spilleautomater. Hvis kommunene ikke svarer ja, og utøver lokaldemokratiet slik Trond Giske mener det er rette måten, blir de tvunget til å si ja.

Dette viser kjernen i forskjellen mellom Høyre og Ap. Ap snakker mye om lokaldemokrati, men når lokale løsninger går på tvers av det Ap definerer som "det større godet", ligger autoritære holdninger rett under fernisset. Spilleautomat-kompromisset på Aps landsmøte idag er ennå verre, gjennom å innføre en "konsultasjonsordning"(???) mellom Norsk tipping og Kommunenes sentralforbund skal det lokaldemokratiske aspektet ivaretas. News flash: Det gjør ikke det, Trond Giske. Dette er ren korporativisme. Hvis KS skal fatte "demokratiske" beslutninger i forkant av konsultasjonene, er jeg nokså sikker på at omkvedet er "en kommune, en stemme, vi er alle like"...

Det kan da være interessant å gå til SSBs statistikker og se hvordan folket er representert inn i KS.
Etter forrige valg hadde Norge ca 430 kommuner. 116 av disse var Sp-styrt, 65 Høyrestyrt. 9,8 % av nordmenn bodde i en Sp-styrt kommune, 37 % i en Høyrestyrt. Hvor er det demokratiske aspektet da?

Rune G. - En fare for Oslos befolkning?

Det har vært hektisk etter påske, og det har blant annet medført at denne bloggen har fått mindre oppmerksomhet enn den fortjener. Nå skal jeg imidlertid brette opp ermene, og gyve løs på tastaturet.

Jeg leste nemlig Aftenposten 21. april, der Gerhardsen junior står brettet ut over to sider og proklamerer "slipp fornuften løs i Oslo". Man blir selvsagt nyskjerrig på hva dette dreier seg om?

Gerhardsen vil løse "hele språkproblemet blant innvandrerbarn hvis de gikk i barnehage", dette vil han "bruke penger på" og han "nevner konkret gratis kjernetidi barnehagene i alle bydeler med stor innvandrerandel". Dette er Aps "alle skal med"-politikk i praksis. For det første stempler han store deler av Oslos borgere som innvandrere, språkproblemet er vel så stort blant annen og tredje-generasjons minoritetsgrupper, der integreringen ikke har fungert, alternativt mener han faktisk at kun innvandrere skal nyte godt av tilbudet, og ekskluderer dermed den ovennevnte befolkningen som er norske statsborgere - og Osloborgere - uten å ha to foreldre som begge har innvandret.

Videre mener han at tilbudet kun skal gjelder i de bydelen som har "stor innvandrerbefolkning". Dermed ekskluderes de delene av hans målgruppe (hva nå den er) som har bosatt seg i andre bydeler.

Og så har Rune G. i sin store visdom funnet ut hvordan dette skal finansieres, nemlgi ved å "gå inn for et billigere barnehagetilbud for barn i noen bydeler, mens barna i andre vil få et dyrerer tilbud". Og han avrunder med gullkornet "Det er en politisk svøpe i Norge at vi må gjøre alt overalt. Mitt svar er at vi må gjøre det som hjelper der det hjelper. Et annet sted kan det være noe annet".

Er det bare jeg som ser at denne mannen dobbeltkommuniserer politikk uten innhold? For at de som trenger hjelp skal få det vil han ekskludere hjelpetrengende i enkelte bydeler, for å gi gratis barnehage til familier som ikke trenger det i andre bydeler. Og så har han så lite skamfølelse at han påstår at han vil hjelpe der det hjelper.

Har det ikke slått Ap at det går an å hjelpe, uten å ty til gruppetenkning. At individuelt rettede tiltak kan ha en bedre effekt. Et eksempel; Rune G.s forslag vil gi 100 barn fra Stovner gratis barnehagetilbud, av disse 100 er det kanskje 30 som behøver det, 70 som ikke behøver det. De øvrige 70 får det likevel, i stedet for at de 5 som trenger det i Vestre Aker, Østensjø, Nordre Aker, Sagene og Gamle Oslo får tilbudet... Dette henger rett og slett ikke sammen!

Og avslutningsvis, man kan ikke lage et dyrere tilbud i "andre bydeler", Oslo har innført maksprisordningen, og det er derfor ikke anledning til å ta inn mer penger fra foreldrene. Det Rune G. EGENTLIG SIER er at han vil ta penger fra andre bydeler, og gjøre barnehagetilbudet der dårligere, for å finansiere et forslag som vil ha begrenset virkning og som treffer langt til siden for målgruppen.