søndag, april 22, 2007

Rune G. - En fare for Oslos befolkning?

Det har vært hektisk etter påske, og det har blant annet medført at denne bloggen har fått mindre oppmerksomhet enn den fortjener. Nå skal jeg imidlertid brette opp ermene, og gyve løs på tastaturet.

Jeg leste nemlig Aftenposten 21. april, der Gerhardsen junior står brettet ut over to sider og proklamerer "slipp fornuften løs i Oslo". Man blir selvsagt nyskjerrig på hva dette dreier seg om?

Gerhardsen vil løse "hele språkproblemet blant innvandrerbarn hvis de gikk i barnehage", dette vil han "bruke penger på" og han "nevner konkret gratis kjernetidi barnehagene i alle bydeler med stor innvandrerandel". Dette er Aps "alle skal med"-politikk i praksis. For det første stempler han store deler av Oslos borgere som innvandrere, språkproblemet er vel så stort blant annen og tredje-generasjons minoritetsgrupper, der integreringen ikke har fungert, alternativt mener han faktisk at kun innvandrere skal nyte godt av tilbudet, og ekskluderer dermed den ovennevnte befolkningen som er norske statsborgere - og Osloborgere - uten å ha to foreldre som begge har innvandret.

Videre mener han at tilbudet kun skal gjelder i de bydelen som har "stor innvandrerbefolkning". Dermed ekskluderes de delene av hans målgruppe (hva nå den er) som har bosatt seg i andre bydeler.

Og så har Rune G. i sin store visdom funnet ut hvordan dette skal finansieres, nemlgi ved å "gå inn for et billigere barnehagetilbud for barn i noen bydeler, mens barna i andre vil få et dyrerer tilbud". Og han avrunder med gullkornet "Det er en politisk svøpe i Norge at vi må gjøre alt overalt. Mitt svar er at vi må gjøre det som hjelper der det hjelper. Et annet sted kan det være noe annet".

Er det bare jeg som ser at denne mannen dobbeltkommuniserer politikk uten innhold? For at de som trenger hjelp skal få det vil han ekskludere hjelpetrengende i enkelte bydeler, for å gi gratis barnehage til familier som ikke trenger det i andre bydeler. Og så har han så lite skamfølelse at han påstår at han vil hjelpe der det hjelper.

Har det ikke slått Ap at det går an å hjelpe, uten å ty til gruppetenkning. At individuelt rettede tiltak kan ha en bedre effekt. Et eksempel; Rune G.s forslag vil gi 100 barn fra Stovner gratis barnehagetilbud, av disse 100 er det kanskje 30 som behøver det, 70 som ikke behøver det. De øvrige 70 får det likevel, i stedet for at de 5 som trenger det i Vestre Aker, Østensjø, Nordre Aker, Sagene og Gamle Oslo får tilbudet... Dette henger rett og slett ikke sammen!

Og avslutningsvis, man kan ikke lage et dyrere tilbud i "andre bydeler", Oslo har innført maksprisordningen, og det er derfor ikke anledning til å ta inn mer penger fra foreldrene. Det Rune G. EGENTLIG SIER er at han vil ta penger fra andre bydeler, og gjøre barnehagetilbudet der dårligere, for å finansiere et forslag som vil ha begrenset virkning og som treffer langt til siden for målgruppen.

Ingen kommentarer: