torsdag, juli 02, 2015

Hippiebevegelsen hadde sin slogan "Make Love Not War". Byrådet i Oslo er litt mer formelle, og  byrådssaken "Stolte Oslo" står det: "Alle som bor i Oslo skal åpent og fritt kunne leve sine liv, basert på likeverd og gjensidig respekt, uavhengig av kjønn, seksualitet og hvem de forelsker seg i eller velger å leve sammen med." 
For det store flertallet av oss skeive i Oslo er dette en treffende beskrivelse, men både i krig og kjærlighet er det risikofaktorer, og i begge tilfeller er den en ting som gjelder; Beskyttelse! 

Stat og kommune gjør mye: Gratis kondomer, lavterskel testing, informasjon til ungdom, kompetanseheving hos helsepersonell, kompetanseheving hos undervisningspersonell og målrettede tiltak mot identifiserte risikogrupper. Vi kommer likevel ikke unna det faktum at MSM-befolkningen selv må stå for en holdningsendring. Når MSM-miljøene diskuterer mulighetene med PEP (post-eksponerings-profylakse) og PrEP (pre-eksponerings-profylakse), er det lett å glemme at det også finnes andre sykdommer.

I gruppen menn som har sex med menn (MSM) er det et lite mindretall som ikke har forstått at frihet og ansvar går hånd i hånd, og det har gitt en dyster oppblomstring i smittetilfeller

Grafene for MSM-gruppen sammenfaller nå med formen på Holmenkollbakken - sett fra nord-øst. I 2014 sto MSM-gruppen for 50 % av de 682 gonoretilfellene, 32,6 % av de 249 HIV-tilfellene, og 72 % av de 189 syfilistilfellene. MSM-gruppen må gripe tak i problemet, skjerpe seg og bruke beskyttelse! 

La oss se en oppblomstring i kjærlighet, ikke sykdommer! 

onsdag, juli 01, 2015

Helse er helse, politi er politi!

Busstragedien i Årdal var nylig på nytt i media. NRK valgte vinklingen at Luftambulansen nektet å frakte politifolk til åstedet. Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund følger opp og uttaler at "liv og helse må komme først". Han mener følgelig at Luftambulansen tok feil.

Umiddelbart kan det høres besnærende ut. I et kortsiktig perspektiv er det mange handlinger som kan virke formålstjenlige, men som vil ha langsiktige følger. Det er derfor vi har en streng helselovgivning. Det er også derfor Luftambulansen ikke skal frakte bevæpnet politi inn i skarpe operasjoner.


Tenk deg en gisselsituasjon; Beregnende, men tilregnelige gjerningsmenn har bedt om hjelp til å behandle eller evakuere skadde gisler.


I en slik situasjon skal det ikke være uklart om det er hjelpepersonell, eller tungt bevæpnet politi, som stormer ut av ambulansebiler eller luftambulanser. I den enkelte sak kan det fremstå som hensiktsmessig, men det er kun i et kortsiktig perspektiv.


Hvis det gjøres ett unntak i en sak, vil tvilens frø være sådd, og det skapes en unødig usikkerhet omkring helsevesenets opptreden i fremtidige saker.


Luftambulansen står forbilledlig rakrygget i denne saken, og en slik konsekvent holdning redder mange liv på lang sikt.