torsdag, juli 02, 2015

Hippiebevegelsen hadde sin slogan "Make Love Not War". Byrådet i Oslo er litt mer formelle, og  byrådssaken "Stolte Oslo" står det: "Alle som bor i Oslo skal åpent og fritt kunne leve sine liv, basert på likeverd og gjensidig respekt, uavhengig av kjønn, seksualitet og hvem de forelsker seg i eller velger å leve sammen med." 
For det store flertallet av oss skeive i Oslo er dette en treffende beskrivelse, men både i krig og kjærlighet er det risikofaktorer, og i begge tilfeller er den en ting som gjelder; Beskyttelse! 

Stat og kommune gjør mye: Gratis kondomer, lavterskel testing, informasjon til ungdom, kompetanseheving hos helsepersonell, kompetanseheving hos undervisningspersonell og målrettede tiltak mot identifiserte risikogrupper. Vi kommer likevel ikke unna det faktum at MSM-befolkningen selv må stå for en holdningsendring. Når MSM-miljøene diskuterer mulighetene med PEP (post-eksponerings-profylakse) og PrEP (pre-eksponerings-profylakse), er det lett å glemme at det også finnes andre sykdommer.

I gruppen menn som har sex med menn (MSM) er det et lite mindretall som ikke har forstått at frihet og ansvar går hånd i hånd, og det har gitt en dyster oppblomstring i smittetilfeller

Grafene for MSM-gruppen sammenfaller nå med formen på Holmenkollbakken - sett fra nord-øst. I 2014 sto MSM-gruppen for 50 % av de 682 gonoretilfellene, 32,6 % av de 249 HIV-tilfellene, og 72 % av de 189 syfilistilfellene. MSM-gruppen må gripe tak i problemet, skjerpe seg og bruke beskyttelse! 

La oss se en oppblomstring i kjærlighet, ikke sykdommer! 

Ingen kommentarer: