søndag, april 22, 2007

Slutt på reelt demokrati i Norge?

I stedet for å gå inn for en reell demokratireform i Norge, gjennom å styrke kommunene og fjerne mellomleddet (fylkeskommunen), har regjeringen lagt frem en regionsrefor som er så vassen og utilstrekkelig, at den mest sannsynlig ikke blir vedtatt av Stortinget. Jeg er ikke blant de som kommer til å gråte over dette, tvert imot gir det vann på mølla til Høyres reform. To nivåer. Større kommuner. Bedre tilbud til befolkningen og reelt demokrati.

Samtidig som Ap forsøksvis påberoper seg å være lokaldemokratiets forsvarer, har de nå vedtatt i prinsippet å tvinge kommunene til å ta imot spilleautomater. Hvis kommunene ikke svarer ja, og utøver lokaldemokratiet slik Trond Giske mener det er rette måten, blir de tvunget til å si ja.

Dette viser kjernen i forskjellen mellom Høyre og Ap. Ap snakker mye om lokaldemokrati, men når lokale løsninger går på tvers av det Ap definerer som "det større godet", ligger autoritære holdninger rett under fernisset. Spilleautomat-kompromisset på Aps landsmøte idag er ennå verre, gjennom å innføre en "konsultasjonsordning"(???) mellom Norsk tipping og Kommunenes sentralforbund skal det lokaldemokratiske aspektet ivaretas. News flash: Det gjør ikke det, Trond Giske. Dette er ren korporativisme. Hvis KS skal fatte "demokratiske" beslutninger i forkant av konsultasjonene, er jeg nokså sikker på at omkvedet er "en kommune, en stemme, vi er alle like"...

Det kan da være interessant å gå til SSBs statistikker og se hvordan folket er representert inn i KS.
Etter forrige valg hadde Norge ca 430 kommuner. 116 av disse var Sp-styrt, 65 Høyrestyrt. 9,8 % av nordmenn bodde i en Sp-styrt kommune, 37 % i en Høyrestyrt. Hvor er det demokratiske aspektet da?

1 kommentar:

Anonym sa...

Norge har ikke vært et demokrati på mange, mange år. Det er lenge siden sikkerhetspolitiet begynte å torturere journalister, aktivister, politisk aktive og tilfeldig valgte lovlydige borgere for å dele informasjon som går imot hva Norge's propaganda-apperat vil ha folk flest til å tro.

Slutt på reelt demokrati i Norge? Ja, det er slutt på reelt demokrati i Norge. Og det er ikke noe nytt. Norge har ikke vært et demokrati i over 10 år, sannsynligvis lenger.