torsdag, januar 18, 2007

Oslo Høyre nominerer homsene – 20 % homser på sikker plass

Norges mektigste åpne homse, Erling Lae, er allerede nominert på topp på Oslo Høyres liste til bystyrevalget 10.september. Nummer 2 på listen er Annelise Høegh som i flere tiår har vært en av Høyres mest sentral likestillings- og homoforkjempere. Av de ti forhåndkumulerte (sikker plass på listen) er 2 av 10 åpne homofile. I tillegg til Erling Lae er bystyremedlem Ola Kvisgaard gitt fornyet tillit, etter flott innsats i inneværende periode. Dette er resultatet av arbeidet i Oslo Høyres nominasjonskomité som ble lagt frem mandag denne uken.

Også ellers på listen er det tett mellom homsene, hele 6 av 65 personer, nesten 10 %, er åpne homofile. Til Aften uttalte leder av nominasjonskomiteen, Per-Kristian Foss, ”Vi har ingen kvoter for kvinner, menn eller andre grupper. Hos oss blir alle vurdert etter kvalifikasjoner.”
Hvis listen blir vedtatt, vil Tore Holte Follestad, Morten Bakke, Bent Trulsrud Nord og Jon Ole Whist være potensielle kandidater til et bystyre som kan bli historisk skeivt.

Tradisjonen tro er Høyres liste rangert alfabetisk for at velgerne med sine kumuleringer og slengere skal avgjøre hvem som velges som faste bysyremedlemmer. ”Det trengs noen hundre kumuleringer eller slengere for å komme inn”, uttaler Ola Kvisgaard, som selv ble kumulert inn ved forrige valg. ”Jeg føler meg beæret over å ha kommet med på nominasjonskomiteens liste”, uttaler Jon Ole Whist. ”Hvis jeg blir nominert av Høyre er det ikke som ”kvote-homse” på listen, men fordi partiet vil ha meg. Hvis velgerne også vil ha meg skal jeg i hvert fall benytte min posisjon til også å kjempe for homosaken”, avslutter Whist.

”Vi skal være åpne, synlig og tydelig både i homoplitikk og alle andre forhold som har betydning for Oslos borgere både i valgkmapen og vårt virke som ombudsmenn dersom vi blir valgt” uttaler de seks kandidatene.

Mer informasjon om Høyres nominasjon finnes på http://www.oslo.hoyre.no

Ingen kommentarer: