fredag, januar 05, 2007

SV-politikker vil koble norsk lov med sharia

Hvordan lyse opp en ellers kjedelig og småtraurig morgen? Tja, man kan jo svippe innom VG.no og lese om SVs Reza Rezaee, mannen som tidligere har gjort seg bemerket i media med utspill om boikott av Israel og amnesti for afghanske flyktninger.

Nå ønsker han altså en kobling mellom sharialovgivningen og norsk ekteskapslovgivning, for at det skal bli letter for muslimske kvinner å skille seg. Jeg velger å tro at dette utspillet ikke er helt gjennomtenkt, og at han ikke EGENTLIG ønsker en slik kobling. At utspillet er ment å skape en debatt i de muslimske miljøene, og ikke er uttrykk for at SV ønsker sharialovgivning i Norge. Det må likevel være lov å stille spørsmålet; hvorfor ikke gå for den mest åpenbare og uproblematiske løsningen? Hvorfor ikke gjøre ekteskap/partnerskap til rene sivilrettslige transaksjoner, fjerne vigselsretten, og overlate til de enkelte trossamfunn å vurdere hvorvidt de vil velsigne eller "vie" fraskilte?

Jeg tror det ville være en bedre løsning på sikt, enn innføring av spesiallovgivning for ulike trosretninger. Alternativet må jo være å innføre særlovgivning for hinduer, kristne, jøder, buddhister, agnostikere, ulike naturreligioner, etc., etc., etc...

Ingen kommentarer: