tirsdag, august 08, 2006

Ønsker ikke homofile sæddonorer

At homser ikke får lov til å bli blodgivere, fordi homser som gruppe utgjør en større smittefare enn "vanlige folk", er kjent fra tidligere, jeg har blant annet gitt uttrykk for det i en artikkelgaysir.no. Den medisinske bakgrunnen for forbudet kan til en viss grad forsvares, selv om jeg mener man kunne oppnådd mye av det samme med generelle regler som utlukker blodgivere med risikoadferd, uavhengig av om de er homser eller ikke. Men nok om det!

I et nyhetsoppslagnesteklikk.no uttaler laboratoriesjef Peter Fedorcsak hos sædbanken ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF:
Det kan vurderes om homofile er psykisk egnet til å være donorer. Hovedmotivasjonen til en donor må være at en ønsker å hjelpe andre, ikke at en for eksempel donerer sæd for å spre sin egen genetikk.


Jeg blir matt! Homofili som psykiatrisk diagnose er fjernet for lenge siden. Og det er rett og slett skammelig at Fedorcsak antyder at homser kun ønsker å donere sæd for å spre sin egen genetikk. Jeg blir forbannet! Hvilke høyverdig moralske bevegrunner tillegger han "vanlige" sæddonorer? Jeg skulle likt å sett det vitenskapelige grunnlaget for hans utsagn.

LLH-leder Jon Reidar Øyan er intervjuet i Dagsavisen, og illusterer der på en forbilledlig måte de paradoksene Fedorcsaks holdning medfører.

Jeg etterlyser at Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF offentlig går ut og klargjør om Fedorcsak uttrykker sykehusets holdning, eller om uttalelsene må stå for hans egen regning.

*************
T.O. Saken løste seg i løpet av dagen, og RR HF la seg paddeflate. En seier for fornuften!

Ingen kommentarer: