mandag, august 14, 2006

Hallo Satan, du ønsker å bestille fyringsolje...?

Kunnskapsløshetsministeren har igjen vært ute og lovet full barnehagedekning innen utløpet av 2007.

Det er et nobelt ønske, men det er litt vanskelig å ta det helt seriøst. Beklageligvis tar det litt mer enn 1 1/2 år å bygge 25.000 barnehageplasser. Dessuten tar det minst tre år å utdanne en førskolelærer, og det mangler en god del av disse for at kvaliteten i barnehagene skal bli noe å skryte av. Slik det ser ut idag, er faren stor for at det blir rene oppbevaringsanstaltene... Skal barnehager ha livets rett, må de fylles med innhold, det har jeg vanskelig for å tro skal skje innen utløpet av 2007. Derfor; *Ring, ring* - Ja hallo, Satan sier du, og du vil bestille fyringsolje... ja hvis det fryser over hos deg blir det nok kaldt... NOT!

1 kommentar:

Nemo sa...

Djupedal er "ikke bekymret".

DET gjør MEG bekymret ;O)