tirsdag, februar 20, 2007

Nå streiker'em i SAS igjen...

Hørt den før? Streik i SAS, flyene står, tilliten mellom ledelse og kabinpersonellet på et nytt lavmål. Joda, flypassasjerer i Norge har fått merke at det ikke har gått smertefritt å fusjonere SAS og Braathens. Det har da også resultert i streik, avlyste flyavgagner, sinte passasjerer, og for SAS-Braathens del; Tilbakebetaling av billetter, evt. ombooking og hotellovernattinger.

Bakgrunnen for dette; STREIK! Det eneste lovlige arbeidskampmiddelet vi har i Norge. Riktignok er det både uegnet og antikvert, vi burde tross alt klare å løse opp i den typen konflikter på en mer voksen måte, men samfunnet er ikke kommet helt dit, ennå...

For enkelte passasjerer var det imidelertid ikke nok å få ombooket turen, de vil i tillegg ha erstattet tapt arbeidsfortjeneste o.l. Jeg kan skjønne frustrasjonen, men jeg mener at Klagenemnda for rutefly har avsagt en korrekt kjennelse.

Klagenemnda konkluderer med at SAS ikke kunne hindret streiken, og de slipper derfor å betale erstatning. Forbrukerrådet reagerer på kjennelsen, med følgende uttalelse:

Det var en intern arbeidkonflikt i SAS Braathens der kabinansatte gikk ut i streik. Det mener Forbrukerrådet var et forhold som flyselskapet hadde mulighet i forkant til å avverge, og vi mener at det har de ikke gjort tydelig at de har forsøkt, sier Elise Korsvik, rådgiver i Forbrukerrådet.


Jeg har bare en kommentar; Eeeeehhhhhh???? Om Forbrukerrådets argumentasjon skulle tas til følge, forrykkes balansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ytterligere. I prinsippet vil det gi arbeidstakersiden diktat over lønns- og arbeidsvilkår, da arbeidsgiversiden kan risikere å brekke ryggen total, om ytterligere erstatninger skal legges til de utgiftene ombookinger o.l. allerede påfører dem.

Tatt helt til sin ytterste konsekvens vil Forbrukerrådets argumentasjon medføre at Klagenemnda skal måtte opptre som overdommer i forhold til hvilken av arbeidslivets parter som har hatt det mest eller minst urimelige kravet, for å drive en slags skyldfordeling. Mener f.eks. Forbrukerrådet at også de ansattes organisasjoner skal kunne stilles til ansvar dersom arbeidsgiversiden anses for å ha opptrådt korrekt?

(Dessuten kan det da umulig være i forbrukernes interesse å legge ytterligere kostnader på selskapene, da det vil medføre at ekstrakostnadene må dekkes inn med dyrere billetter.)

1 kommentar:

Programsekretariatet sa...

Har linket til deg, kanskje du tilbake? :-)