lørdag, februar 10, 2007

Forebyggende tiltak - my ass!

Et av Høyres hovedpunkter så langt i valgkampen, har vært "en tryggere by". Vi ønsker oss et politi som har ressurser nok til også å ta tak i hverdagskriminaliteten, og vi ønsker oss et politi som kan drive med forebyggende arbeid, helst i tett samarbeid med barnevernet og tilgrensende etater.

Det er viktig å hjelpe ungdommene på rett kjøl, helst så tidlig som mulig, får vi høre, og det er sikkert riktig, men da må hjelpeapparatet utstyres med tilstrekkelige maktmidler til at det lar seg gjøre.

Da kan ungdommene få hjelp, byen blir tryggere, og vi slipper å lese oppslag som dette.

1 kommentar:

Nemo sa...

Ja, det blir jo litt rart at all moderne pedagogikk viser til viktigheten av å sette grenser, mens offentlige barnevernsinstitusjoner tydeligvis ikke får lov å bruke denne strategien.

Er det rart det går som det går?