torsdag, desember 28, 2006

Tvangsflytt mobbere!

Det er mye fokus på miljøet i skolen, på mobbing og på håndtering av mobbeoffer og mobbere. Ideelt sett bør alle være snille og følge kardemommeloven, men sånn er dessverre ikke verden. Det er derfor med glede jeg leser om den svenske regjeringens forslag om at mobberne skal tvangsflyttes, ikke mobbeofferet.

Dersom norsk skolelovgivning ikke åpner for dette idag, bør vi snarets endre loven slik at vi kan gjøre som svenskene. La mobberne svi!

2 kommentarer:

Helge Olav Helgsen sa...

Jeg vil ikke ha mobberene i mitt nabolag!

Som vanlig når noen skal tvangsflyttes er at ingen vil ha dem.

whistoslo sa...

Samtidig er det vel ofte slik at de som mobber har en større "omgangskrets" og heies frem av passive medløpere. Dersom mobberne flyttes til andre skoler, vil de være i en helt ny sosial setting, der det å plage andre ikke vil være hovedbeskeftigelsen, rett og slett fordi de selv vil måtte kjempe for å bli akseptert.