tirsdag, oktober 24, 2006

Kan det være fordi noe annet ville røre ved friheten til litt for mange av oss?

Kan det være fordi noe annet ville røre ved friheten til litt for mange av oss? Det er punchlinen i Hilde Lundgaards kommentar i dagens Aften. Hun beskriver situasjonen i Oslo sentrum med fyll og gatevold, og spør om politikerne ville gjort noe hvis det var heroinister som gikk berserk hver helg.

At alkohol er et lovlig, og heroin et ulovlig rusmiddel, gidder jeg ikke legge ut om. Jeg tror heller ikke Lundgaard er for et totalforbud (skjønt hvem vet???). Imidlertid er det lett å tolke hennes kommentar dithen at hun vil ha tidliger lukketider og færre utesteder. Samtidig harselerer hun med at skjenkebyråd Wiig-Bryn ikke vil gå ned den gaten, av hensyn til næringslivet.

Og det er her vi er ved kjernen. Kanskje til og med nærmere kjernen enn det Lundgaard hadde intendert? Er det riktig å begrensen valgfriheten til hele byens befolkning, bare fordi enkeltindivider ikke klarer å takele alkohol?

Hvis vi vil gjøre noe med alkoholrelatert vold i Sentrum av Oslo må vi se på årsaken. Både voldsforskere og politi er samstemte i at vold oppstår når mange fulle mennesker trenges sammen på et lite område, samtidig. Er det virkelig noen som tror at det vil komme betydelig færre ungdommer til Sentrum, dersom det blir færre utesteder? Vil ikke en logisk konsekvens bli ennå større trengsel utenfor de som fortsatt får holde åpent?

Jeg tror vi skal gå motsatt vei. Dagens definisjon av "Sentrum" er en anakronisme. En riktig, men dristig, grep vil være å oppheve denne kunstige grensen. La alkoholen flyte fritt i hele byen, og gjerne hele natten (hvis vi bare får med oss Stortinget...)

Kjernen i skjenkepolitikken må være at utestedene ikke opptrer til sjenanse for naboene. Hvis også utesteder i bydelene får holde åpent til etter 00:30, vil færre reise til sentrum. Hvis det enkelte utested i den enkelte bydel ikke forstyrrer naboene, er det ingen rasjonell grunn til å stenge tidlig.

Ideelt sett er skjenkepolitikken noe som markedet bør få styre. Misforstå meg rett; hvem som helst skal ikke få skjenke, det skal være mulig å ta fra steder skjenkeretten, og kriteriene må gjerne være strenge, men oppfyller man kriteriene, er det likegyldig om utestedet ligger i Oslo sentrum eller på Grorud!

Og dermed er vi tilbake til utgangspunktet. Hilde Lundgaard, den skjenkepolitikken du gjør deg til talsperson for vil ikke løse problemet, og ja, den vil røre ved friheten til litt for mange av oss!

1 kommentar:

Kongen på Haugen sa...

Det er jo en helt absurd situasjon: Først vedtar bystyreflertallet å samle alle skjenkesteder i sentrum - for så å reagere på at det blir fyll ut av det. Makan til rør.

Hvorfor ikke heller åpne opp slik at det er mulig å hygge seg i rolig former også utenfor sentrum. Det er ikke akkurat gjestene på Schröder som plager meg - det er røplete hylekor på vei hjem fra sentrum når alt stenger samtidig og ingen taxier er ledige.

Loosen a bit up - tillat en større variasjon av skjenketider, skjenke områder og skjenkesteder - så blir hele byen et bedre sted å leve.