mandag, oktober 23, 2006

Strengere kontroll med utestedene, eller fullt frislipp?

Litt forsinkte kommentar, men i Aften forrige fredag omtales et KrF-forslag om å stenge hvert fjerde utested i Oslo sentrum. Begrunnelsen er at det skal bidra til å dempe volden, uten at det er åpenbart for meg hvordan det skal gå for seg?

Volden i Sentrum oppstår når store menneskemengder samler seg på små områder, samtidig! Hvis det med dagens antall utesteder likevel oppstår køer utenfor, må vel løsningen heller være å åpne flere, fremfor å stenge en fjerdedel av de eksisterende?

Jeg kan ikke skjønne annet enn at det å stenge en fjerdedel av utestedene vil medføre ENNÅ større køer utenfor de resterende tre fjerdedelene... Og hvilke kriterier man skal legge til grunn for å stenge lovlig næringsvirksomhet, vil jeg ikke en gang spekulere i.

Så vidt jeg kan forstå, må løsningen finnes i å forebygge voldssituasjonene. Mitt forslag er som følger:
- Utvid åpningstidene. Om utestedene ønsker å ha døgnåpent, la dem det. Ingen utesteder vil holde åpent lenger enn det er økonomisk lønnsomt.
- Åpne opp for utesteder også utenfor det området som idag er definert som Sentrum.
- La utestedene, og annen næringsvirksomhet, forholde seg til naboskapsregler i stedet for rigide skjenkeregler. Dersom utestedet ikke sjenerer naboene, er det ingen grunn til at det skal tvinges til å stenge tidlig, bare fordi det ligger utenfor Sentrum.
- Lenger åpningstider ute i bydelene vil også medføre at færre føler behov for å trekke til Sentrum i halvett tiden på natten, når bydelenes skjenkesteder stenger.
- Og ikke minst, bedre kollektivtilbud natt til fredag, lørdag og søndag, slik at det ikke oppstår drosjekøer.

Ovennevnte punkter vil medføre at færre mennesker blir samlet på samme sted til samme tid. Oppnår vi det, vil også mye av dagens gatevold forsvinne.

1 kommentar:

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.