tirsdag, september 05, 2006

Brann i rosenes leir

Sjelden har begrepet brann i rosenes leir vært mer treffende. Med sitt forslag om innstramminger i sykelønnsordningen har regjeringen med ett grep oppnådd større splittelse mellom seg og LO, enn høyresiden i sine våteste drømme kunne fantasere om. Det sier sitt når Gerd-Liv sitter sammen med Finn Bergersen og fordømmer forslaget. Med denne typen politisk håndverk er det bare en ting å si, keep up the good work, Jens. Og sayonara i 2009...

1 kommentar:

Nemo sa...

Med mumling om streik innad i LO mot en arbeiderparti-dominert regjering kan en vel håpe på at AP har skadeskutt seg selv høyere oppe enn benet..