fredag, august 21, 2015

Usant om E18


Oslo er på gal vei med E18, hevder SVs Sunniva Holmås Eidsvoll, og påstår at prislappen på ny E18 er minst 40 mrd. Det stemmer at vestkorridoren ligger innen i Oslopakke 3, en pakke som i 2013-kroner hadde en totalramme på 75 mrd. Velgerne bør likevel merke seg at Eidsvoll unnslår noen helt sentrale punkt. Under reforhandlingen i 2012 ble partene enige om at bidraget til ny E18 skulle være 5,3 mrd, ikke 40 mrd. Som følge av at prosjektet har økt i omfang er prislappen i dag 40 mrd, og derfor har byrådet vedtatt en høringsuttalelse der det fremgår at E18 ikke må øke biltrafikken i Oslo, og heller ikke gå på bekostning av viktige kollektivtiltak. Kostnadene for prosjektet må ned, og investeringene må innrettes for å bedre fremkommeligheten for buss og syklister. Det er rett og slett usant at byrådet vil bruke 40 mrd på E18!

Ingen kommentarer: