onsdag, november 29, 2006

Kvotering i politikken - trenger vi EGENTLIG det?

I god gammel sosialiststil har Oslo Arbeiderparti nominert kandidater til sin bystyreliste etter en infløkt modell, der kjønn, alder, bosted, legning, etnisk opprinnelse og sikkert en drøss med andre kvaliteter er avgjørende for listens utforming. Onde tunger vil ha det til at det eneste man kunne utsette på listen var at de i landets største samekommune (Oslo) ikke hadde nominert en eneste same, og i prosessen fikk skiset ut en homse. Og så kan man jo alltids stille spørsmål ved om kandidatenes faktiske og formelle kvalifikasjoner ble vurdert, men det er det opp til andre å avgjøre.

I Aftenposten idag tar Karita og Åslaug til orde for å kvotere inn flere kvinner i lokalpolitikken, og de truer endog med å endre loven for å få en økt kvinneandel. Nøyaktig hvordan de skal endre loven, er litt mer uklart.
- Skal partiene tvinges til å ha 50% av hvert kjønn på sine lister?
- Skal velgernes personvalg settes til side, ved at representanter for det underrepresenterte kjønn skal prioriteres fremfor kandidater med flere stemmer, men med "feil" kjønn?
- Skal partiene miste partistøtte om de ikke danser etter statsrådenes pipe?

Jeg er SVÆRT skeptisk til det statsrådene tar til orde for. Hvis vi skal ha lokaldemokrati i Norge, må første bud være at velgerne selv får avgjøre hvem som skal representere dem, uten at statsrådene Bekkemellem og Haga skal diskvalifisere valgte representanter pga kjønn. Annet bud må være at de politiske partiene selv får sette opp sine lister, enten det baserer seg på en rekke hensyn (slik Ap gjør), eller det baserer seg på representantenes kvalifikasjoner (slik Høyre gjør).

Det skulle ikke forundre meg om Arbeiderpartiets valgkomiteer har våte drømmer om at de skal finne kandidaten som er funksjonshemmet, halvt samisk, halvt pakistansk, lesbisk alenemor, slik at de får oppfylt nesten samtlige kvoter i en og samme person.

Og mens Ap sitter og dagdrømmer, gjennomfører Høyre en nominasjonsprosess med utgangspunkt i kvalifikasjoner. St. Hanshaugen Høyre avholdt urnominasjon blant sine medlemmer. Resultatet av opptellingen var at ti av femten navn på listen var kvinner, og tre av de fem mennene var åpent homofile. Hvem trenger kvotering når man har kompetente folk?

Ingen kommentarer: